62 prosent av personer med innvandrerbakgrunn bor i en bolig som husholdningen eier, sammenlignet med 85,5 prosent av den øvrige befolkningen.

Høyde: 170mm
Bredde: 96mm

Nøkkelord: bolig, norge, eier, selveier, andelseier, leier, alder, landbakrgunn, innvandrer, SSB.

Dato: 19.09.2023
Tid: 14:31:36
Jobb: NYG21411

1 2 3 4 5 6 7 8  
Side 1 av 1831

+47 22 03 46 46