Tillatelse til skadefelling kan bare gis etter skriftlig søknad til kommunen og gjelder bare voksne fugler. Det er ikke tillatt å fjerne eller skade reir, egg eller unger.

Høyde: 180mm
Bredde: 96mm

Nøkkelord: måker, svartbak, gråmåke, krykkje, egg, rev, mink, katt, hus, busker, holme, plattform, reir, silhuetter.

Dato: 24.05.2023
Tid: 12:33:58
Jobb: NYG21069

1 2 3 4 5 6 7 8  
Side 1 av 1801

+47 22 03 46 46