Av de 200 største selskapene i Norge, hadde bare 14 prosent kvinnelig toppleder. Kvinner har gjennomsnittlig lavere lønn, og det er færre kvinner enn menn i lederstillinger og styrerom i næringslivet.

Høyde: 118mm
Bredde: 96mm

Nøkkelord: daglig leder, styrerom, utbytte, kvinnedagen, 8. mars, menn, kvinner, likestilling, grundere, månedslønn, lønn.

Dato: 06.03.2023
Tid: 13:38:48
Jobb: NYG20833

1 2 3 4 5 6 7 8  
Side 1 av 1845

+47 22 03 46 46