Selv om Norge regnes som et av verdens mest likestilte land, er det fremdeles slik at kvinner jobber mindre, har lavere lønn og har større omsorgsansvar enn menn.

Høyde: 225mm
Bredde: 46mm

Nøkkelord: lønn, leder, kvinnedagen, 8. mars, menn, kvinner, likestilling, deltid, utdanning.

Dato: 06.03.2023
Tid: 13:38:41
Jobb: NYG20834

1 2 3 4 5 6 7 8  
Side 1 av 1801

+47 22 03 46 46