Takket være Montrealprotokollen fra 1987, en internasjonal avtale som ble inngått av 46 land for å beskytte ozonlaget ved å fase ut produksjonen av skadelige gasser.

Høyde: 181mm
Bredde: 96mm

Nøkkelord: ozon, ozonlaget, montrealprotokollen, klorfluorkarbon, kfk, hfk, tonn, tidslinje, nivå, gass, klima, hull, klimaendringer.

Dato: 13.01.2023
Tid: 12:25:59
Jobb: NYG20708

1 2 3 4 5 6 7 8  
Side 1 av 1801

+47 22 03 46 46