Lisensfellingen varer til 31. mai 2023 eller til kvotene er fylt. De største vedtatte kvotene som kan felles, er på fjorten dyr i region 4 og region 5 – som omfatter gamle Hedmark og Akershus, og fem dyr i region 3, eller gamle Oppland fylke.

Høyde: 120mm
Bredde: 96mm

Nøkkelord: ulv, norge, sone, ulvesone, ulven, ulver, jakt, flokk, flokker, ulveflokker, revir.

Dato: 30.11.2022
Tid: 13:04:47
Jobb: NYG20618

1 2 3 4 5 6 7 8  
Side 1 av 1770

+47 22 03 46 46