Klimagassutslippet i Norge var på 48,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2021. Det er 4,7 prosent lavere enn i 1990. Norges nye klimamål er å redusere utslippene med minst 55 prosent innen 2030. Det krever at utslippene må ned 5,5 prosent hvert år.

Høyde: 70mm
Bredde: 196mm

Nøkkelord: klimautslipp, 2020, klimamål, 2030, co2, utslipp, klimagassutslipp, 1990-nivå, miljø, nasjonalt mål, klimagass, ssb.

Dato: 03.11.2022
Tid: 15:26:05
Jobb: NYG20552

1 2 3 4 5 6 7 8  
Side 1 av 1831

+47 22 03 46 46