I en kartlegging av offentlige toaletter i de høyest befolkede områdene i Oslo, Stockholm, København, Helsingfors og Berlin utført av Aftenposten, kommer Oslo dårligst ut med en dekning på 0,17 toaletter pr. kvadratkilometer.

Høyde: 98mm
Bredde: 96mm

Nøkkelord: københavn, berlin, stockholm, helsingfors, oslo, toalett, offentlig, byer, antall, kvadratkilometer.

Dato: 04.08.2022
Tid: 13:27:48
Jobb: NYG20295

Bestill grafikken
1 2 3 4 5 6 7 8  
Side 1 av 1734

+47 22 03 46 46