I tråd med både aktor og forsvarers ønske har tiltalte i Kongsberg-saken, Espen Andersen Bråthen, blitt kjent utilregnelig og dømt til tvungent psykisk helsevern. Han har stått tiltalt for drap på fem mennesker, elleve drapsforsøk og 13 tilfeller av grove trusler i Kongberg 13. oktober 2021. Bråthen har i etterkant av 13. oktober vært underlagt tvangsmedisinering og har selv ytret ønske om fortsatt behandling for psykisk psykdom. Han tidligere blitt diagnostisert med paranoid schizofreni.

Høyde: 183mm
Bredde: 146mm

Nøkkelord: drap, kongsberg, kvinner, menn, sentrum, kart, byen, tidslinje, rettssak, tiltalt, siktet, dømt, psykisk helsevern, utilregnelig, Espen Andersen Bråthen, parannoid schizofreni.

Dato: 24.06.2022
Tid: 11:02:23
Jobb: NYG20118

Bestill grafikken
1 2 3 4 5 6 7 8  
Side 1 av 1734

+47 22 03 46 46