I årets jordbruksoppgjør krever bondeorganisasjonene totalt 11,5 milliarder kroner. I fjor var kravet på 2,1 milliarder, og i 2019 var det på 1,9 milliarder kroner.

Høyde: 118mm
Bredde: 46mm

Nøkkelord: jordbruksoppgjøret, 2022, avtale, staten, bondeorganisasjonene, bondelaget, bonde og småbrukarlaget, landbruksoppgjør, krav.

Dato: 05.05.2022
Tid: 13:08:28
Jobb: NYG19952

Bestill grafikken
1 2 3 4 5 6 7 8  
Side 1 av 1715

+47 22 03 46 46