De største erstatningene kommer ofte etter ekstremnedbør i tettbygde strøk, hvor nedbør trenger inn i bygninger eller avløp får tilbakeslag.

Høyde: 218mm
Bredde: 46mm

Nøkkelord: milliarder, erstatning, vær, skade, finans, norge, naturskader, vannskader, lynnedslag, forsikring, storm, flom.

Dato: 13.01.2022
Tid: 14:23:38
Jobb: NYG19547

Bestill grafikken
1 2 3 4 5 6 7 8  
Side 1 av 1667

+47 22 03 46 46