Rødlista revideres hvert sjette år og kom sist i 2015. Menneskelige inngrep er fremdeles den største trusselen for dyremangfoldet og truer over 2400 arter. Forurensning kommer som nummer to og truer 377 arter.

Høyde: 140mm
Bredde: 96mm

Nøkkelord: arter: rødlista, rodliste, ulv, fjellrev, villrein, hummer, hare, fisk, fugl, sopp, arter, artsdatabanken.

Dato: 24.11.2021
Tid: 13:54:20
Jobb: NYG19379

Bestill grafikken
1 2 3 4 5 6 7 8  
Side 1 av 1647

+47 22 03 46 46