Masud Gharahkhani (39) er innstilt av Arbeiderpartiet som ny stortingspresident etter Eva Kristin Hansen

Høyde: 15mm
Bredde: 4mm

Nøkkelord: stortingspreisdent, presidenter, 1945, 2021.

Dato: 24.11.2021
Tid: 10:55:03
Jobb: NYG19377

Bestill grafikken
1 2 3 4 5 6 7 8  
Side 1 av 1647

+47 22 03 46 46