Utslippene av klimagasser i Norge gikk ned 3 prosent fra 2018 til 2019. I fjor var de på 50,6 millioner tonn, noe som er det laveste i landet siden 1993. Den største reduksjonen kommer fra veitrafikk.

Høyde: 78mm
Bredde: 146mm

Nøkkelord: klimautslipp, 2019, klimamål, 2030, co2, utslipp, klimagassutslipp, EU ETS, 1990-nivå, miljø, nasjonalt mål.

Dato: 02.11.2020
Tid: 13:24:05
Jobb: NYG17760

1 2 3 4 5 6 7 8  
Side 1 av 1831

+47 22 03 46 46