Vi forteller din historie

Nyhetsgrafikk.no er en visuell historieforteller og støttespiller for media, organisasjoner, departementer, regjeringen og en rekke store og små bedrifter i næringslivet.

I ti år har vi vært heldige og har fått lov til å jobbe med mange flotte,  krevende og kvalitetsbevisste kunder

Det er vanskelig å til  å gjøre det komplekse forståelig. Vi er fleksible og er vant til å sette oss inn nye sakskomplekser fra vidt forskjellige faglige områder. Nyhetsgrafikk.no har spesialkompetanse i å presentere data og informasjon i et format og med en fremtoning som gjør det enkelt å bruke.  

Hos oss finner du mennesker med utdannelse og bakgrunn fra design, visuell journalistikk og multimedieproduksjon. Vi har erfaring med å vise sammenhenger, funksjoner og pedagogisk tilrettelegge, oppsummere og forklare større og mindre sakskomplekser ved bruk av visuell presentasjon.

Nyhetsgrafikk jobbet raskt og klarte å fremstille komplekse data på en god og forståelig måte til avtalt tid.

Kristin Nordby - Redd Barna

Interaktiv nyhetsgrafikk laget for Nordlys. Historien om nestenulykken med Widerøes rute til Svolvær. 

+47 22 03 46 46