Nedgangen i totaleksporten skyldes lavere priser på olje og gass. Handelsoverskuddet i februar endte på 79,3 milliarder kroner.

Høyde: 99mm
Bredde: 96mm

Nøkkelord: handelsbalansen, handelsoverskudd, eksport, import, februar, 2023, utenrikshandel, ssb.

Dato: 15.03.2023
Tid: 13:07:41
Jobb: NYG20864

1 2 3 4 5 6 7 8  
Side 1 av 1845

+47 22 03 46 46