Det norske gasstransportsystemet omfatter flere mottaksanlegg i andre land. Det er utarbeidet traktater som regulerer rettigheter og plikter mellom Norge og landene som har landingspunkt for gass fra norsk sokkel.

Høyde: 181mm
Bredde: 146mm

Nøkkelord: gass, gassrørledning, rør, mottaksterminaler, gassfelt, oljefelt, prosessanlegg, gassetterspørsel, rørledninger, norsk, sokkel.

Dato: 29.09.2022
Tid: 13:21:39
Jobb: NYG20457

1 2 3 4 5 6 7 8  
Side 1 av 1759

+47 22 03 46 46