Norge benytter et internasjonalt sjømerkesystem som viser skipsledene langs kysten. Navigasjonsmerker gir visuell hjelp i navigeringen for aktsomme sjøfarende.

Høyde: 365mm
Bredde: 96mm

Nøkkelord: bøyer, jenstang, båke, jernsøyle, varde, kompassavmerking, sidemerker, grønne merker, røde merker, midtgrunnemerker, senterledsmerker, båt, båtliv, grunne, navigasjonsfare, styrbord, babord.

Dato: 05.08.2022
Tid: 09:13:35
Jobb: NYG20203

1 2 3 4 5 6 7 8  
Side 1 av 1845

+47 22 03 46 46