I juni var månedstemperaturen for hele landet 1,5° C over normalen*. Det var varmest i Innlandet og Viken, med over 2° C over normalen. For hele landet sett under ett, var nedbøren i juni nær normalen. Relativt våtest var det i Innlandet og Nordland med 50 % til 100 % mer nedbør enn normalt.

Høyde: 422mm
Bredde: 272mm

Nøkkelord: 2022, met.no, met, månedsoversikt, juni, gjennomsnittemperatur, vær, været, væroversikt, kart, norge, klima, nedbør, regn, sol, varme, eklima, rekord, varmerekord.

Dato: 01.07.2022
Tid: 15:20:17
Jobb: NYG20161

1 2 3 4 5 6 7 8  
Side 1 av 1759

+47 22 03 46 46