Grunnvannet utgjør 97–98 % av alt flytende ferskvann på jorden, resten er vann i innsjøer og elver. Grunnvann finnes nesten overalt, også i ørkenstrøk, men avstanden ned til grunnvannsspeilet varierer mye. Etter hvert som man går dypere i berggrunnen blir det færre sprekker og hulrom og dermed mindre grunnvann, og på svært store dyp er vannet kjemisk bundet til mineralene. Med økende dyp blir grunnvannet vanskelig tilgjengelig, og vanligvis regnes ca. 800 meter som en praktisk, nedre grense for utnyttelse.

Høyde: 99mm
Bredde: 146mm

Nøkkelord: tørke, brønn. kart, norge, vannstand, elver, hydrologi, vannmangel, grunnvann, miljø, klima, nve, kretsløp, mettet, grunnvannsspeil, elv, innsjø.

Dato: 04.05.2022
Tid: 11:57:05
Jobb: NYG19946

1 2 3 4 5 6 7 8  
Side 1 av 1845

+47 22 03 46 46