De største erstatningene kommer ofte etter ekstremnedbør i tettbygde strøk, hvor nedbør trenger inn i bygninger eller avløp får tilbakeslag.Høyde: 700px
Bredde: 600px

Nøkkelord: naturkatastrofe, forsikring, gyda, storm, erstatning, skade, flom, skadeerstatning, millioner, responsiv, FLA03620.

Dato: 13.01.2022
Tid: 15:00:00
Jobb: FLA03620

1 2 3 4 5 6 7 8  
Side 1 av 1845

+47 22 03 46 46