Under etterforskning hender det at politiet får opplysninger om at personen de etterforsker kanskje kan ha en alvorlig psykisk lidelse. Politiet har to mulige alternativer.

Høyde: 365mm
Bredde: 96mm

Nøkkelord: tilregnelighet, rettslig tilregnelighet, rettslig, politiet, retten, tvunget psykisk helsevern, psykisk helsevern, dom, straff, DRK, Den rettsmedisinske kommisjon, psykisk lidelse.

Dato: 15.10.2021
Tid: 15:03:34
Jobb: NYG19286

Bestill grafikken
1 2 3 4 5 6 7 8  
Side 1 av 1647

+47 22 03 46 46