40 534 nordmenn døde i fjor. Av disse dødsfallene var covid-19 regnet som underliggende dødsårsak i 411 av tilfellene.

Høyde: 218mm
Bredde: 146mm

Nøkkelord: sykdom, død, drap, selvmord, dødsårsak, døde, dødsfall, demens, svulster, kreft, hjerte- og karsykdommer, fhi, folkehelseinstituttet.

Dato: 10.06.2021
Tid: 11:35:54
Jobb: NYG18834

Bestill grafikken
1 2 3 4 5 6 7 8  
Side 1 av 1593

+47 22 03 46 46