Gi leseren grunnlaget
for å forstå nyhetene

Nyhetsgrafikk er i mange tilfeller den mest pedagogiske og leservennlige måten å presentere nyheter på. Teknologi og forskning blir mer forståelig, store mengder tall og data samles og gis mening. Komplekse hendelsesforløp blir oversiktlige slik at leserne lettere kan følge historien.

Nyhetstjenesten

Nyhetsgrafikk.no leverer nyhetsgrafikk som hovedsakelig dekker det norske nyhetsbildet. Dette er vi alene om i Norge. I samarbeid med NTB leverer vi daglig nyhetsgrafikk om hendelser i Norge. Vi dekker i tillegg utenriksnyheter som har spesiell norsk interesse.

Alle ser på nyhetsgrafikken

Nyhetsgrafikk fanger leseren, og gir samtidig økt lesing av sakene de er en del av. En leserundersøkelse i en av Norges største aviser viste at nyhetsgrafikk hadde opp mot 100 prosent treff hos leserne i fokusgruppen. Dette gjaldt lesere i aldersgruppen 15-85 år. «Eye tracking»-undersøkelser gjennomført av Universitet i Lund blant svenske avislesere viser at leserne bruker lengre tid, og leser hele saken når den presenteres ved hjelp av nyhetsgrafikk.


Et abonnement nyhetsgrafikk gir minimum to grafikker daglig, ofte fler, samt tilgang til vårt stadig voksende arkiv, som i dag teller over 14 000 enkeltgrafikker. Dette omhandler alt fra valgmålinger, fakta om influensa, landinger på Mars, til hvordan du åpner en flaske champagne. Som abonnent får din avis rabatt ved bestilling av oppdragsjobber, og grafikk til større hendelser som stortingsvalg, OL og VM.

Interaktiv nyhetsgrafikk

Interaktiv nyhetsgrafikk fanger leserne og gir nyhetssaker økt oppmerksomhet. Interaktiv grafikk gir dermed nettstedet en merverdi. Dagens avislesere på nett er blitt vant med, og til en viss grad forventer bruk av grafikk som en forklaring av komplekse saker. Erfaring fra papir viser at leseren tilbringer mer tid i artikler som inneholder grafikk. 

Et abonnement på interaktiv grafikk gir minimum fire grafikker i uken samt tilgang til hele vårt interaktive arkiv. Sakene er tilgjengelig via en Iframe-embedd, eller som nedlastbare filer. Det vil si at man ikke trenger egen teknisk ekspertise for å integrere produktet i en publikasjon. Ønsker dere å bruke vår interaktive grafikk som utgangspunkt for en egenprodusert grafikk, vil filene være fullt redigerbar og kodene tilgjengelig for egen produksjon.

Nyhetspesial

Som abonnent får du til gang til våre nyhetspesialer. Dette er større grafikker som tar for seg et tema som f.eks. statsbudsjett, vinter-OL eller historiske hendelser som grunnlovsjubiléet.

Bli prøveabonnent

Det er greit å prøve før man kjøper. Du kan kan prøve tjenesten gratis og uten forpliktelser i en måned.
Du vil da kunne velge mellom 5-10 nye saker hver dag, eller plukke en av de over 14 000 arkivgrafikkene. Prøveabonnementet er foreløpig bare tilgjengelig for aviser og nettaviser. Nyhetsgrafikk.no forbeholder seg retten til å vurdere hvem som kvalifiserer til et prøveabonnement.

Vil du vite mer, eller får tilbud om et abonnement  på nyhetstjenesten ta kontakt med oss. 

10 år med nyhetsgrafikk:

14100

nyhetsgrafikker

2250

interaktive saker

4

medarbeidere

Meld deg på vårt nyhetsbrev